Najnowsze aktualności

Synergia z Alaris

Wyraźnie rośnie możliwość rozszerzenia usług związanych z obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie. Wynika to z integracji rozwiązań IT, które najwyraźniej nie miały wspólnych mianowników, a ostatecznie okazały się szeroką perspektywą.

Istnieje sektor specjalizacji biznesowej, który koncentruje się na procesach związanych z dokumentami. Ci ludzie wiedzą, jak ważne jest kontrolowanie i zarządzanie sprzętem, który generuje lub przetwarza dokumenty. Aplikacja MPS Satellite odpowiada na potrzeby tych użytkowników.

Ediko, jako dealer i integrator usług serwisowych, przeniosła swoją wiedzę i doświadczenie do tej aplikacji, tylko dlatego, że różnorodność środowisk IT klientów jest ogromna. Pierwszym wiodącym problemem była możliwość zautomatyzowania procesu rozliczania usług MPS.

Ile wydruków wykonano w danym czasie? A jak zbierać te dane z dużej liczby urządzeń rozproszonych w różnych lokalizacjach? Dzięki rozwiązaniom takim jak MPS Satellite nie tylko monitorujemy obciążenie urządzenia, ale także przeprowadzamy ich szczegółową inwentaryzację?

Wreszcie znajdujemy wiele niszowych sytuacji. Te, które pozornie są ignorowane np. skanery. Urządzenia te działają z niezwykle ważnymi dokumentami. Stan skanerów i ich prawidłowe użytkowanie to coraz częściej krytyczny moment w procesie obiegu dokumentów.

MPS Satellite został zaprojektowany do monitorowania urządzeń sieciowych przyjaznych dla SNMP. Niestety ogromna część skanerów obsługuje tylko USB. Nie jest to niczym dziwnym, gdyż skanery są zwykle przeznaczone dla pojedynczej stacji roboczych. Te założenia inspirują do działania.

Jak kontrolować liczbę tworzonych skanów i jak śledzić adresy IP stacji roboczych, do których skaner jest podłączony? czy można zdalnie sterować skanerami USB?

Każde powyższe pytanie było przyczyną nawiązania współpracy w zakresie integracji rozwiązań Ediko i Alaris. Kluczową sprawą dla Kodak Alaris Inc. było zrozumienie usług zarządzania drukiem. Ediko jako wiodący integrator na polskim rynku w zakresie wysoce specjalistycznego serwisu sprzętu – jedyna tak sprofilowana firma na świecie – postanawia stworzyć zaawansowane rozwiązanie do monitorowania drukarek. Synergia kompetencji tych firm i zaangażowanie kilku pracowników zaowocowało stworzeniem kompleksowego narzędzia o ogromnym potencjale rynkowym.

Kodak Alaris Inc. pozyskał partnera, który pozwala rozszerzyć perspektywę biznesową dla dostawców rozwiązań do digitalizacji dokumentów. Możliwości są bardzo duże i niezwykle trudno jest wymienić je wszystkie. Najważniejsze jest jednak to, że jedna aplikacja obsługuje nie tylko drukarki, ale także skanery. W oparciu o najczęściej prezentowane funkcjonalności możliwe jest:

  • przeprowadzanie zaawansowanej inwentaryzacji urządzeń,
  • w pełni automatyczne śledzenie lokalizacji urządzenia,
  • analiza historii wydruków lub skanów,
  • monitorowanie stanu wybranych modułów urządzeń,
  • monitorowanie aktualnego stanu pracy urządzenia,
  • łączenie informacji o cechach wewnętrznych: nazwa lub numer środka trwałego, termin i rodzaj gwarancji, notatki dotyczące użytkowania.

Szybkość dotarcia do klientów z  takimi funkcjonalnościami to kwestia wydajnego kanału sprzedaży. Ediko jako dynamicznie rozwijająca się firma, dzięki współpracy z Kodak Alaris Inc. nie tylko zyskuje świetnego partnera w nowych obszarach biznesowych, ale także potencjał do osiągnięcia nowej skali działalności.

Dzięki globalnemu zasięgowi, który Alaris buduje od lat, zaawansowane rozwiązania do monitorowania wydruków i digitalizacji są teraz jeszcze bardziej innowacyjne i szeroko dostępne.

Zakres portfolio w przypadku tych dwóch firm stale rośnie. Alaris INfuse Smart Connected Scanning Solution lub Warranticon, system opracowany przez zespół programistów Ediko, ma wiele wspólnych obszarów i na pewno warto obserwować, jakie korzyści zostaną przekazane dzięki współpracy Ediko Sp. z o.o. i Kodak Alaris Inc. na nowych płaszczyznach.