Zapisz się do naszego newslettera

Najnowsze aktualności

Wydarzenia

Problem z połączeniem sieciowym

W przypadku problemu z połączeniem sieciowym objawiającym się tym, że instancja serwera nie uzyskuje adresu ip zalecamy następujące czynności:

1. sprawdź czy wszystkie usługi sieciowe są włączone

W konsoli serwera wywołaj komendę:

systemctl list-unit-files | grep enabled

po czym sprawdź czy usługi systemd-networkd-wait-online.service oraz systemd-networkd.service posiadają status enabled.

2. zweryfikuj czy w katalogu /etc/systemd/network/ znajdują się pliki konfiguracyjne. Jeżeli nie konieczne jest utworzenie takiego pliku, wywołując komendę:

sudo nano /etc/systemd/network/10-network.network

powyższa komenda otworzy edytor pliku w który należy wprowadzić następującą treść:

[Match]
Name=ens33

[Network]
DHCP=ipv4

[DHCP]
RouteMetric=10

UWAGA. pozycja Name powinna odnosić się do faktycznej nazwy sieci, którą możemy sprawdzić wpisując komendę:

ifconfig -a

lub

ip a

Po zapisaniu pliku 10-network.network konieczne jest wykonanie restartu serwera wprowadzając komendę

reboot

 

3. Jeżeli oczekiwane jest zdefiniowanie statycznego adresu IP wówczas plik 10-network.network powinien zostać rozszerzony o ustawienia sieci, np.:

[Network]
Address=10.1.10.9/24
Gateway=10.1.10.1
DNS=10.1.10.1
#DNS=8.8.8.8