Najnowsze aktualności

Problem z harmonogramem, aplikacja działa manualnie, ale bez procesów automatycznych

Objawy …

Jeżeli MPS Satellite działa prawidłowo w przeglądarce internetowej, ale występuje problem z funkcjonowaniem harmonogramu – czyli procesy automatyczne nie funkcjonują, może to być spowodowane nieprawidłową konfiguracją bibliotek ionCube. Biblioteki ionCube muszą być poprawnie zaimplementowane na poziomie apache i na poziomie linki komend (bash).

Jak zdiagnozować problem?

Pierwszy krok jaki należy wykonać to logowanie do linii komend za pośrednictwem terminala.
Po zalogowaniu do terminala należy wprowadzić komendę która jest cyklicznie uruchamiana za pośrednictwem CRON’a w systemie.

 

sudo crontab -e

 

Wybieramy edytor np. 2 – nano, po czym widzimy komendę CRON, wywoływaną automatycznie, co minutę:

 

*/1 * * * * sh /var/www/html/mpssatellite/application/actions/cronActions/cron.sh /var/www/html/mpssatellite/application/actions/cronActions/cronActions.php &> /var/www/html/mpssatellite/logs/logs.txt
Kopiujemy treść zaznaczoną na czerwono i wychodzimy z edytora z powrotem do linii komend, aby wykonać „czerwoną” komendę.

 

sudo sh /var/www/html/mpssatellite/application/actions/cronActions/cron.sh /var/www/html/mpssatellite/application/actions/cronActions/cronActions.php
Jeżeli terminal zwróci nam wynik w postaci podobnej do:

Site error: the ionCube PHP Loader needs to be installed. This is a widely used PHP extension for running ionCube protected PHP code, website security and malware blocking.
Please visit get-loader.ioncube.com for install assistance.

Oznacza to, że problem tkwi w błędne zainstalowanym module IonCube Loader.

Rozwiązanie problemu

Automatyczne rozwiązanie problemu dostępne jest po aktualizacji systemu do wersji S.2.1.5 lub wyższej.

Po wykonaniu aktualizacji, system powinien automatycznie naprawić konfigurację, ale dla całkowitej pewności warto jest wykonać kroki aktualizujące bibliotekę.

Przejdź do zakładki application:

cd /var/www/html/mpssatellite/application
Uruchom skrypt aktualizujący:

sudo sh upgrade.sh

UWAGI

MPS Satellite wykorzystuje szyfrowanie IonCube zgodne z wybraną architekturą systemu. Dlatego istotne jest aby podczas wykonania skryptu upgrade.sh, upewnić się, że skrypt prawidłowo analizuje architekturę. Zweryfikujemy to zwracając uwagę na wynik rozpoczynający się od słów: ION Control for …

Aktualnie dostępne architektury to:

  • ION Control for: x86_64
  • ION Control for: i686
  • ION Control for: armv7l

Jeżeli po instalacji system zwróci inną architekturę, konieczne jest wykonanie manualnej aktualizacji biblioteki IonCube Loader zgodnie z zaleceniami producenta modułu szyfrującego – szczegóły dostępne są na stronie producenta.

Jeżeli powyższa instrukcja nie pomogła, napisz do nas …

Email (wymagane)

Tytuł

Wiadomość