Zapisz się do naszego newslettera

Najnowsze aktualności

Wydarzenia

Konfiguracja IMAP dla Moon (Exchange i Gmail)

MPS Satellite z aktywnym modułem Moon uzyskuje możliwość monitoringu urządzeń nadzorowanych przez inną instancję MPS Satellite. Aby prawidłowo połączyć wersję Moon ze skrzynką pocztową konieczne jest wprowadzenie danych autoryzacji i źródła skrzynki pocztowej w trybie IMAP.

Przykładowe zastosowanie dla GMAIL:

Ścieżka serwera pocztowego: imap.gmail.com:993/imap/ssl
Folder docelowy: INBOX
Użytkownik: (twójlogin)@gmail.com
Hasło: (twojehasło)

Przykład zastosowania dla EXCHANGE:

Ścieżka serwera pocztowego: (twój_adres):143/imap4/tls/novalidate-cert/debug
Folder docelowy: INBOX
Użytkownik: (twójlogin)
Hasło: (twojehasło)