Zapisz się do naszego newslettera

Najnowsze aktualności

Wydarzenia

Jak działają powiadomienia automatyczne?

Powiadomienia to kolejna rozbudowana funkcjonalność dostępna w MPS Satellite od wersji S.2.2.
W menu aplikacji pojawia się nowa zakładka „Zarządzanie„, która zawiera kilka istotnych pozycji:

 • Powiadomienia
 • Skrzynka (Pocztowa)
 • Koszyk

Uruchamiając zakładkę powiadomienia uzyskujemy dostęp do części systemu, która odpowiada za wygląd szablonów e-mail oraz za konfigurację automatycznych procesów. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy aplikacji mają możliwość dostosowywania zasad powiadamiania.

Tworzenie szablonów

Stworzenie szablonu e-mail polega na określeniu:

 • Nazwy szablonu,
 • Tytułu wiadomości,
 • Typu szablonu:
  • dla zdarzeń eksploatacyjnych
  • dla zdarzeń serwisowych
  • dla zamówień materiałów eksploatacyjnych
 • Statusu szablonu (czy aktywny, czy nieaktywny)

… oraz najważniejsze czyli wygląd wiadomości.

Wygląd kreujemy wykorzystując edytor treści HTML w którym piszemy treść wiadomości, uwzględniając w niej tzw. tagi automatyczne. Wystarczy że pisząc wiadomość naciśniemy na klawiaturze znak: @ – aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych tagów. Istnieją dwie kluczowe zasady tworzenia szablonu. Możemy wstawić tzw. @auto_content – co spowoduje, że aplikacja sama wygeneruje treść wiadomości na podstawie domyślnie ustawionych schematów, lub @auto_row – gdzie tworzymy wbudowany szablon dla wielu zdarzeń. Taka metoda pozwala na określenie jak mają wyglądać kolejne pozycje w koszyku zamówień, lub opisy kilku zdarzeń serwisowych, bo gdy zdarzenie występuje na kilku drukarkach wówczas wpisy powinny zawierać tag rozpoczynający tzn. pętlę: @auto_row_start i @auto_row_end. Pomiędzy tagami @auto_row możemy wprowadzić dowolną treść wyposażoną w inne tagi np: @device_model, czy @supplie_info

Po stworzeniu szablonu dedykowanego odpowiednim typom zdarzeń, konieczne jest skonfigurowanie procesu automatycznego.

Tworzenie Procesów Automatycznych

W pierwszym kroku konieczne jest wskazanie typu procesu:

 • Gdy eksploatacja osiągnie wskazany poziom
 • Gdy pojawi się nowy element eksploatacji
 • Gdy prognoza wymiany eksploatacji jest bliska wyczerpania
 • Gdy wystąpi zdarzenie o określonym priorytecie
 • Gdy wystąpi zdarzenie o danej treści

W zależności od tego jaki typ procesu wybierzemy, wyświetlony zostanie odpowiedni formularz konfiguracji.
W formularzu należy zdefiniować nazwę tego procesu, parametry dedykowane, odbiorców wiadomości, częstotliwość jej występowania oraz wskazać, który szablon e-mail ma być wykorzystywany w danym procesie.

Konfiguracja pozwala na bardzo elastyczne tworzenie powiadomień odnośnie takich zdarzeń jakie mogą wpłynąć na poprawę procesów operacyjnych w firmie.

Przykład zastosowania:

Częstym dylematem w firmie jest określenie ile tonerów należy zamówić na najbliższy miesiąc.

Jak wykorzystać procesy automatyczne?

 1. Dodaj proces z kategorii: Gdy prognoza wymiany eksploatacji jest bliska wyczerpania,
 2. Nazwij proces np: Miesięczne planowanie eksploatacji
 3. W parametrach dedykowanych wpisz ilość dni np: 25
 4. Ustal regułę:
 • Raz w miesiącu
 • o godzinie 8:00
 • na dzień: 1 (czyli pierwszy dzień miesiąca)

Aktywuj proces i wybierz odpowiedni szablon.

Dzięki takiej konfiguracji w każdy poniedziałek zostanie wysłana lista materiałów eksploatacyjnych, które wg. prognozy wyczerpią się w ciągu 25 dni.