Najnowsze aktualności

Jaka zintegrować MPS Satellite za pomocą SDK

Mamy przyjemność zaprezentować nową możliwość jaką zyskuje MPS Satellite od wersji S.2.4. Dzięki zaimplementowaniu metody komunikacji z chmurą, od teraz każdy kto posiada swój system wspomagający zarządzanie flotami drukarek, ma możliwość integracji z swojego systemu z MPS Satellite.

Wystarczy zadeklarować adres internetowy np.: http://www.mpsspace.com/cloud.html, aby aplikacja MPS Satellite w sposób cykliczny wysyłała określone informacje do chmury metodą „POST”.

Instrukcja techniczna. Jak skonfigurować instancję chmurową?

Aby przeprowadzić integrację należy wyposażyć swoją aplikację w kod, który przetworzy dane wysyłane z MPS Satellite. Jeśli Twoja aplikacja korzysta z technologii PHP zaimplementuj następujące linie w określonej lokalizacji:

 

echo '(tutaj wpisz nazwę swojego systemu) connection success.';
$post = $_POST;
$coded = (($post['cloud']));
$uncoded = base64_decode($coded);
$array = unserialize($uncoded);
echo 'data sended and recived';

 

Wprowadzając powyższy kod do swojej aplikacji wszystkie dane jakie wysyła MPS Satellite zostaną zagregowane w zmiennej $array.

Po zaimplementowaniu w swoim systemie funkcji, która odczyta zmienną i odpowiednio rozdystrybuuje dane w niej zawarte ten etap integracji będzie można uznać za zakończony.

Jak skonfigurować MPS Satellite?

1. Pierwszy krok to oczywiście udostępnienie możliwości wysłania danych metodą POST we wskazany adres.

2. Drugi krok to ustawienie odpowiedniego adresu w MPS Satellite w zakładce Ustawienia > Konfiguracja > Podstawowa > Personalizacja, w sekcji Adres Chmury Danych.

3. Kolejny krok to zdefiniowanie częstotliwości automatycznego połączenia z źródłem chmury danych. Taką konfigurację należy wykonać w sekcji harmonogram:

4. Ostatni krok to zweryfikowanie czy dane są wysyłane prawidłowo. Aby to sprawdzić wystarczy przejść do jednego z monitorowanych urządzeń i zwrócić uwagę na lewą część strony, gdzie od wersji S.2.4. dostępne jest okno sygnalizujące połączenie z zewnętrzną chmurą danych.

 

Dlaczego warto skorzystać z integracji?

Logika SDK dla MPS Satellite powstała głównie w odpowiedzi na potrzebę tych użytkowników aplikacji, którzy zarządzają więcej niż jedną firmą posiadającą urządzenia drukujące. Jeśli podmiot serwisujący lub obsługujący klientów w dziedzinie IT korzysta z własnego rozwiązania do zarządzania zgłoszeniami i serwisem, wówczas MPS Satellite, może umieścić właściwe dane w takim systemie – automatycznie.

Największą przewagę z takiej integracji zyskują integratorzy, którzy rozliczają obsługę urządzeń drukujących od wykonywanych wydruków.