Najnowsze aktualności

Specyfikacja Techniczna

MPS Satellite to aplikacja użytkowana z poziomu przeglądarki internetowej. Wykorzystuje technologie „responsive” HTML, CSS, a także PHP, JS, Python. Kluczowe przeznaczenie aplikacji to możliwość nawiązywania komunikacji z urządzeniami drukującymi – za pośrednictwem protokołu SNMP, aby pozyskać pożądane informacje o stanie technicznym drukarki, by następnie zarejestrować i agregować te dane w bazie danych – MySQL.

MIND MAP v.S.2.0

Opis funkcjonalności MPS Satellite w wersji 2.0. przedstawia poniższa sekcja graficzna, w której wyszczególnione zostały najistotniejsze elementy. Kolorystyka elementów określa:

 • kolor niebieski – funkcjonalności dostępne w wersjach poniżej S.2.0;
 • kolor zielony – funkcjonalności dostępne dopiero od wersji S.2.0;
 • kolor pomarańczowy – funkcjonalności w trakcie produkcji … dostępne wkrótce;
 • kolor czerwony – funkcjonalności nie dostępne w wersji S.2.0.

Podstawowe zasady komunikacji z drukarką

MPS Satellite zostało wyposażone w skrypty, które:

 • Wyszykują urządzenia drukujące w zadeklarowanych zakresach sieci IP
  • wyszukiwanie następuje w ściśle zdefiniowanym czasie, którym zarządzamy za pośrednictwem harmonogramu zadań,
  • uruchomiony skrypt wyszukiwania drukarek, analizuje adresy IP pod względem otwartych portów, które odpowiadają za proces drukowania:
   • port 515 – printing
   • port 9100 – printing
   • port 161 – snmp
  • po wykryciu otwartego portu, rozpoczyna się proces weryfikacji podstawowych danych urządzenia. Do analizy służą biblioteki MIB drukarek:
   • PUBLIC – publiczne, które posiadają wybiórczą ilość informacji o urządzeniu,
   • PRIVATE – prywatne, dedykowane urządzeniom poszczególnych producentów sprzętu
  • Analizie podlegają informacje:
   • ogólne – inwentaryzujące urządzenie pod względem jego typu lub kategorii;
   • licznikowe – gromadzące stany licznikowe agregowane do formatu A4 – monochromatyczne, kolorowe oraz licznika globalnego;
   • eksploatacyjne – inwentaryzujące informacje o materiałach eksploatacyjnych i częściach zamiennych, a także gromadzące historię zmiany stanu zużycia danego materiału;
   • serwisowe – gromadzące informacje o aktywnych i nieaktywnych komunikatach serwisowych urządzenia
 • Analizują poziom bezpieczeństwa drukarki, tj:
  • na żądanie użytkownika uruchamiany zostaje skaner bezpieczeństwa drukarki, który analizuje wszystkie porty TCP i UDP, jakie w danej chwili są otwarte na urządzeniu monitorowanym przez MPS Satellite;
  • MPS Satellite – wykonuje wyłącznie audyt portów – nie ma możliwości zamknąć lub otworzyć dany port za pośrednictwem aplikacji.

Podstawowe zasady komunikacji zewnętrznej

Kluczową przewagą konkurencyjnej MPS Satellite jest możliwość sprawnego monitoringu drukarek bez konieczności łączenia aplikacji z zewnętrznymi bazami danych.

Administrator użytkujący MPS Satellite, decyduje czy i jak często MPS Satellite ma raportować.

Jakie raporty generuje MPS Satellite?

Wszystkie raporty jakie przeznaczone są do komunikacji „na zewnątrz” transportowane są za pośrednictwem poczty e-mail. Dlatego, aby uruchomić proces raportowania, należy skonfigurować klienta SMTP. Aplikacja została wyposażona w skrypt umożliwiający wysłanie poczty za pośrednictwem skrzynki pocztowej należącej do użytkującego aplikację, dzięki czemu komunikacja jest w pełni transparentna.

Najważniejsze raporty kumulowane są w plikach XML:

 • Plik XML – inwentaryzujący urządzenia
 • Plik XML – inwentaryzujący materiały eksploatacyjne
 • Plik XML – inwentaryzujący komunikaty drukarki

Funkcje MPS Moon - przyjmowanie raportów

Wraz z wersją 2.0 udostępniona zostaje całkiem nowa funkcjonalność, którą komunikujemy pod hasłem: MPS Moon. Aktywacja tej funkcjonalności umożliwia MPS Satellite połączenie z skrzynką pocztową na którą lądują raporty XML z innych Satelit. MPS Moon w sposób automatyczny odbierze pocztę, zweryfikuje czy zawiera ona wiadomości zawierające raporty XML generowane przez inne MPS Satellite, a następnie przeanalizuje i zapisze w bazie danych informacje zawarte w raporcie.

MPS Moon wykonuje następującą czynność:

 1. Umożliwia wprowadzenie parametrów połączenia z zewnętrzną pocztą e-mail
 2. Nawiązuje połączenie IMAP ze skrzynką e-mail oraz sprawdza wskazany przez administratora Folder z wiadomościami e-mail
 3. Czyta wszystkie wiadomości sprawdzając czy zwierają one właściwy plik raportu XML
 4. Jeśli wiadomość jest nieprawidłowa – Moon kasuje wiadomość, jeśli natomiast plik jest prawidłowy rozpoczyna analizę raportu
 5. Analiza polega na zaimportowaniu danych z raportu i rozlokowaniu tych danych we właściwe miejsca bazy danych.
 6. Zanim jednak rozpocznie się analiza MPS Moon zarejestruje informacje z jakiego źródła wpływają raporty, tworząc nową pozycję w systemie pod nazwą Klient;
 7. Po zakończeniu procesu analizy wiadomość email z raportem zostaje usunięta.

Funkcje Moon dedykowane są przede wszystkim tym firmom, które rozlokowują w różnych lokalizacjach oddzielne instancje MPS Satellite, czyli np. firmom świadczącym usługi Outsourcingu Druku lub dużym przedsiębiorstwom, które posiadają lokalizacje niewidoczne w jednej sieci WAN.