Najnowsze aktualności

S.3.5.0 – Aktualizacja – Świeże spojrzenie

Udostępniamy nową wersję aplikacji w której pojawia się kilka zmian technologicznych oraz estetycznych. Kluczem w opracowaniu aktualizacji była przede wszystkim optymalizacja pracy na dużej ilości danych, oraz usprawnienie sposobu szybszego docierania do kluczowych informacji.

Całkowicie odświeżony puplit aplikacji.

Widok początkowy aplikacji uległ istotnym zmianom w kontekście zapotrzebowania użytkowników MPS Satellite. Aktualnie wyłączona została możliwość personalizacji elementów pulpitu na rzecz dostarczania ogólnych informacji statystycznych. Kluczowym elementem jest wykres metryczny wskazujący na ilości produkowanych wydruków czy skanów w określonym czasie. Wprowadziliśmy kilka udogodnień w kontekście pracy z wykresami nadając im dynamiki w pracy z użytkownikiem. Niemal każdy wykres jest teraz interaktywny przez co umożliwia płynne przełączanie zmiennych w wykresie.

Statystyki ilościowe zdecydowanie dominują na nowym pulpicie co wpływa na szybką ocenę jakości danych w systemie.

Oprócz znanej już galaktyki eksploatacji – pojawiły się wykresy kołowe, które pozwalają na zorientowanie się w ilości dominujących urządzeń z poszczególnych segmentów, takich jak: kategoria, producent czy typ urządzenia. System automatyczne wyszczególnia także ten segment, który dominuje w kontekście ilości produkowanych wydruków – dzięki temu sprawnie ocenimy, czy ilość urządzeń z danego segmentu jest zgodna z logiką zarządzania środowiskiem wydruków.

Uzupełnieniem elementów statystycznych pulpitu są również widoki w zakładce Raporty w których już udostępniamy i będziemy udostępniali coraz więcej mechanizmów porównawczych infrastruktury względem jej pracy.

Subtelne zmiany w widoku raportu generalnego.

Algorytm dostarczający informacje do raportu generalnego był również elementem kluczowym aktualizacji S.3.5.0. Poprawiono mechanizm przeliczania maszyn aktywnych i nieaktywnych w licencji, a także dodano pozycję kontrolną dla weryfikacji – kiedy nastąpiło ostatnie przeliczenie danych.

MPS Satellite bazuje pozyskuje dane z urządzeń, które aktywnie pracują w sieci użytkownika. Urządzenia te są coraz bardziej zaawansowane technologicznie, a więc są także narażone na pewnego rodzaju przestoje w dostępie. Dynamiczny rozwój portfolio sprzętu jest również wyzwaniem w kontekście dostarczania aktualnych bibliotek, które pozwolą na właściwe i maksymalnie obszerne pozyskiwanie danych. Dlatego też użytkownik musi liczyć się z tym, że dane metryczne mogą powodować pewne problemy.

Widok raportu generalnego został rozszerzony o komunikat ilościowy – wskazujący na ilość danych licznikowych jakie wymagają uwagi użytkownika. Są one przeliczane na podstawie zaawansowanego algorytmu, który dzięki sztucznej inteligencji analizuje zasadność występowania poszczególnych danych metrycznych.

Sztuczna inteligencja – algorytm analizy typu i kategorii urządzeń.

Dotychczas MPS Satellite było zasilane w bibliotekę kategorii i typu urządzeń, jednak bardzo dynamiczny rozwój naszej aplikacji oraz grup urządzeń przez nią obsługiwanych spowodował, że wdrożyliśmy algorytm rozpoznający kategorię oraz typ urządzenia. Aktualnie w sposób automatyczny dowiemy się czy urządzenie jest drukarką, skanerem, czy urządzeniem wielofunkcyjnym, a oprócz tego poznamy jej typ użytkowania. Wspomniana segmentacja według typu to pozycja, która podpowie, czy dane urządzenie jest użytkowane we wczesnym stadium, czy jest wygaszane w środowisku, lub czy przyjmuje rolę szczególną taką jak silne ukierunkowanie na poszczególny typ druku.

Liczymy na to, że obecna aktualizacja S.3.5.0 stanie się inspiracją do nowego sposobu wykorzystania aplikacji, a jednocześnie źródłem wiedzy zdecydowanie bardziej specjalistycznej i popartej dokładną analizą danych.

 

Zachęcamy do komentowania i przesyłania spostrzeżeń w w/w temacie.