Najnowsze aktualności

Instalacja na serwerze wirtualnym

Instrukcja krok po kroku

Instalacja MPS Satellite na serwerze wirtualnym, to proces który realizujemy poprzez wykorzystanie pliku OVF. Z uwagi na fakt, że istnieje przynajmniej kilka systemów do wirtualizacji serwera, zademonstrujemy proces wykorzystujący aplikację vSphere dla vmware.

+ - Przygotowanie narzędzi

W powyższej części strony znajduje się sekcja odpowiadająca za opis pliku instalacyjnego. Pobierz plik, będzie on potrzebny podczas pracy z aplikacją vSphere od vmware. Po zakończeniu pobierania uruchom aplikację vSphere, która wykorzysta plik OVF do stworzenia wirtualnego serwera, skonfigurowanego tak, aby aplikacja MPS Satellite mogła prawidłowo pracować.

+ - vSphere - tworzenie wirtualnego serwera

Po otworzeniu aplikacji vSphere, należy przejść do zakładki menu: “File > Deploy OVF Template …” i wskazać wcześniej pobrany plik OVF (MPS-Satellite.ovf).

W ten sposób wywołany zostanie proces instalacji.

Określ „Name and Localization” jako „MPS-Satellite„, wybierz właściwy „Storage” i jego „Disc Format„. Następnie ustaw „Network Mapping” jako „Bridge” i ostatecznie zaakceptuj ustawienia.

+ - Uruchom wirtualny serwer

W sekcji vSphere w której znajduje się lista dostępnych wirtualnych serwerów pojawi się nowy o nazwie „MPS-Satellite”. Uruchom ten serwer wybierając opcję „Power On„. Zainaugurowany zostanie proces, a jego postęp widoczny będzie w oknie konsoli.

W następnym kroku konieczne będzie zalogowanie się do serwera z poziomu konsoli. Domyślne dane logowania to:
login: mps
hasło: satellite

+ - Konfiguracja sieci LAN

Specyfikacja sieci LAN w której zacznie pracować MPS Satellite, jest zwykle uzależniona od ustawień administratora, dlatego też konieczne jest dostosowanie parametrów połączenia serwera wirtualnego. Dla celów demonstracyjnych ustawimy automatyczne ustawianie adresu IP przy wykorzystania funkcji DHCP.

Potrzebujemy uzyskać informację o nazwie karty sieciowej, wykorzystamy do tego komendę:

ifconfig -a

Komenda wyświetli komunikat, np.:

Zapisz i zapamiętaj nazwę która wyświetlona zostanie w miejscu, gdzie na ekranie demonstracyjnym widoczny jest ciąg: ens33. Ten ciąg znaków musi zostać uwzględniony w pliku konfiguracyjnym dostępnym po wywołaniu komendy:

sudo nano /etc/network/interfaces

Komenda uruchomi edytor tekstu w którym należy dostosować ustawienia według własnej infrastruktury.

#The primary network interface
auto ens33
iface ens33 inet dhcp

Zastosuj ustawienia konfiguracji np. poprzez wyjście z edytora kobinacją klawiszy „Ctrl+X

+ - Restart serwera i informacja o docelowym adresie IP

Teraz konieczne jest zresetowanie serwera na przykład poprzez wywołanie komendy:

sudo reboot

System zostanie uruchomiony ponownie, a uzyskanie adresu IP, jaki został przypisany dla MPS Satellite, będzie oznaczało, że system został prawidłowo skonfigurowany.

+ - Logowanie do aplikacji

Jeśli wpisując adres IP w przeglądarkę wyświetlony zostanie interfejs web MPS Satellite, pozostanie już tylko zalogować się do systemu i korzystać z funkcjonalności aplikacji.

login: admin
hasło: admin

+ - Jak wgrać licencję?

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji szybko zorientujemy się, że należy wgrać licencję, która aktywuje wszystkie funkcjonalności MPS Satellite. Prosimy o postępowanie zgodnie z procedurą pozyskania licencji opisaną w oddzielnej sekcji strony …