Najnowsze aktualności

Proces instalacji dla Raspberry Pi

S.3.5.9

Wersja aplikacji

55,5 MB

Waga pliku

ZIP

Rozszerzenie pliku

10/02/2023

Data aktualizacji
Kliknij, aby pobrać (55,5 MB)

Szczegóły pliku instalacji:

  • Wersja aplikacji: S.3.5.9
  • Data aktualizacji pliku: 10.02.2023 15:06
  • Waga pliku: 55,5 MB
  • Rozszerzenie pliku: ZIP

Krok po kroku

Instalacja MPS Satellite na Raspberry Pi bazuje na skrypcie, który musi zostać uruchomiony z poziomu konsoli takiej jak Terminal (na komputerach Apple) lub PuTTY (na Windows). Jest ważne, aby Raspberry Pi posiadało kartę z domyślnym systemem dedykowanym temu urządzeniu. Proces instalacji w pełni skonfiguruje i dostosuje system do prawidłowego wykonywania funkcji MPS Satellite.

Poniżej prezentujemy proces instalacji, demonstrujący także, przygotowanie mikrokomputera Raspberry Pi. Po podłączeniu „malinki” do sieci i zasilania będzie możliwe uruchomienie skryptu.

Zachęcamy do obejrzenia filmu demonstracyjnego lub postępowania zgodnie z instrukcją poniżej …

+ - Przygotowanie Raspberry Pi

W pierwszej kolejności podłącz Raspberry Pi do lokalnej sieci LAN lub WAN, a następnie do zasilania. Zaraz po wykonaniu tej czynności zweryfikuj jaki adres IP uzyskało urządzenie w Twojej sieci.

Czytaj więcej na temat Raspberry PI OS

+ - Otwórz Terminal lub PuTTY

Dla celów demonstracji wykorzystamy Terminal będący domyślną konsolą systemów Mac OSX. Komendy wywoływane w konsoli są takie same dla Terminala i dla aplikacji w systemie Windows (np. PuTTY).

Aby nawiązać połączenie z systemem należy wywołać komendę:

sudo ssh pi@[tutaj wpisz adres ip]

Domyślny login dla Raspberry Pi to: pi, a hasło: raspberry.

+ - Pobierz instalator dedykowany Raspberry Pi

Po pomyślnym połączeniu należy przejść do trybu uprawnień administracyjnych „root”

sudo su

Wywołanie powyższej komendy przekieruje nas do folderu /home/pi

Teraz należy pobrać instalator umieszczony na naszej stronie:

wget https://www.mpssatellite.com/rpi/install.zip

+ - Uruchomienie instalatora

Po pomyślnym pobraniu instalatora należy rozpakować paczkę zip:

unzip install.zip

Następnie przechodzimy do foldera „install”:

cd install

i inicjujemy proces instalacji wpisując komendę:

./install

System zapyta, czy na pewno chcemy kontynuować instalację, a po wybraniu litery „Y” zostanie uruchomiony proces automatycznej konfiguracji.

+ - Czynności po uzyskaniu adresu IP

Po zakończeniu procesu zostanie wyświetlony adres IP pod którym dostępna będzie aplikacja MPS Satellte.

Wystarczy wprowadzić adres IP do przeglądarki internetowej, aby uzyskać ekran jak poniżej:

Jest to widok trybu systemowego, który umożliwia skonfigurowanie połączenia aplikacji z bazą danych. Konfiguracja nie jest tworzona automatycznie, ponieważ podczas procesu instalacji możliwe jest wprowadzenie własnych danych konfiguracyjnych.

Jeżeli po wpisaniu danych połączenie nie zostanie nawiązane, należy uruchomić skrypt instalacji ponownie.

+ - Logowanie do aplikacji

Jeśli tylko box z komunikatem o połączeniu z bazą danych zaświeci się na zielono, możemy przejść do ekranu logowania.

Domyślne dane logowania do MPS Satellite:
login: admin
hasło: admin

Jeśli wystukanie powyższych danych nie zadziała, spróbuj uruchomić czerwony przycisk „rebuild

+ - Jak wgrać licencję?

Po pierwszym pomyślnym logowaniu szybko zorientujesz się o konieczności wgrania licencji. Wygeneruj klucz i wyślij go formularzem kontaktowym. W odpowiedzi odeślemy Ci licencję aktywującą wszystkie funkcjonalności MPS Satellite.