Najnowsze aktualności

Instalacja na komputerze PC lub komputerze przenośnym

Instrukcja krok po kroku

Instalacja MPS Satellite na laptopie lub komputerze stacjonarnym, to proces który realizujemy poprzez wykorzystanie pliku OVF. Na urządzeniu docelowym musi być dostępna aplikacja, która umożliwia stworzenie wirtualnego serwera na naszym komputerze. Rekomendujemy wykorzystanie aplikacji: VirtualBox od Oracle.

+ - Przygotowanie narzędzi

W powyższej części strony znajduje się sekcja odpowiadająca za opis pliku instalacyjnego. Pobierz plik, będzie on potrzebny podczas pracy z aplikacją VirtualBox od Oracle. Po zakończeniu pobierania uruchom aplikację VirtualBox. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie producenta:

Pobierz VirtualBox

+ - VirtualBox - tworzenie wirtualnego serwera

Uruchom aplikację VirtualBox. Przejdź do zakładki „File > Import Appliance …„, a następnie wskaż plik OVF pobrany za pomocą powyższych danych.

Po poprawnym załadowaniu pliku, wyświetlony zostanie ekran który inicjuje instalację „Appliance Settings„. Wystarczy uruchomić proces poprzez wybranie przycisku „Import„.

+ - Uruchom wirtualny serwer

W sekcji VirtualBox w której znajduje się lista dostępnych wirtualnych serwerów pojawi się nowy o nazwie „MPS-Satellite”. Uruchom ten serwer wybierając opcję „Power On”. Zainaugurowany zostanie proces, a jego postęp widoczny będzie w oknie konsoli.

W następnym kroku konieczne będzie zalogowanie się do serwera z poziomu konsoli. Domyślne dane logowania to:

login: mps
hasło: satellite

+ - Konfiguracja sieci LAN

Specyfikacja sieci LAN w której zacznie pracować MPS Satellite, jest zwykle uzależniona od ustawień administratora, dlatego też konieczne jest dostosowanie parametrów połączenia serwera wirtualnego. Dla celów demonstracyjnych ustawimy automatyczne ustawianie adresu IP przy wykorzystania funkcji DHCP.

Potrzebujemy uzyskać informację o nazwie karty sieciowej, wykorzystamy do tego komendę:

ifconfig -a

Komenda wyświetli komunikat, np.:

Zapisz i zapamiętaj nazwę która wyświetlona zostanie w miejscu, gdzie na ekranie demonstracyjnym widoczny jest ciąg: ens33. Ten ciąg znaków musi zostać uwzględniony w pliku konfiguracyjnym dostępnym po wywołaniu komendy:

sudo nano /etc/network/interfaces

Komenda uruchomi edytor tekstu w którym należy dostosować ustawienia według własnej infrastruktury.

#The primary network interface
auto ens33
iface ens33 inet dhcp

Zastosuj ustawienia konfiguracji np. poprzez wyjście z edytora kobinacją klawiszy „Ctrl+X”

+ - Restart serwera i informacja o docelowym adresie IP

Teraz konieczne jest zresetowanie serwera na przykład poprzez wywołanie komendy:

sudo reboot

System zostanie uruchomiony ponownie, a uzyskanie adresu IP, jaki został przypisany dla MPS Satellite, będzie oznaczało, że system został prawidłowo skonfigurowany.

+ - Logowanie do aplikacji

Jeśli wpisując adres IP w przeglądarkę wyświetlony zostanie interfejs web MPS Satellite, pozostanie już tylko zalogować się do systemu i korzystać z funkcjonalności aplikacji.

Login: admin
Hasło: admin

+ - Jak wgrać licencję?

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji szybko zorientujemy się, że należy wgrać licencję, która aktywuje wszystkie funkcjonalności MPS Satellite. Prosimy o postępowanie zgodnie z procedurą pozyskania licencji opisaną w oddzielnej sekcji strony …