Najnowsze aktualności

MPS Moon

Moduł rozszerzający funkcjonalność MPS Satellite o możliwość gromadzenia danych z innych instancji.

Czytaj o MPS Moon

MPS Satellite

Niezależna od wirtualnej chmury aplikacja do monitorowania drukarek w korporacyjnej sieci lokalnej.

Czytaj więcej o MPS Satellite

MPS Space

Platforma wspomagająca zarządzanie licencjami MPS Satellite. Rozwiązanie dedykowane resellerom.

Czytaj o MPS Space

Wprowadzenie

MPS Satellite to aplikacja, której głównym celem jest bezinwazyjna kontrola drukarek w sieci LAN lub WAN. Aplikacja zainstalowana na serwerze lub komputerze komunikuje się z drukarką wyłącznie za pośrednictwem protokołu SNMP, analizując i rejestrując informacje niezbędne do zarządzania środowiskiem wydruku w firmie.

Najważniejszym elementem monitoringu jest spójność gromadzonych informacji, która gwarantuje szybki dostęp do właściwie ustrukturyzowanych danych.

Informacje jakie potrzebuje każdy pracownik administracji lub manager zarządzający finansami, to:

  • Ile wydruków produkują poszczególne grupy urządzeń?
  • Jaki jest poziom materiałów eksploatacyjnych w drukarkach?
  • Jaki jest poziom awaryjności urządzeń?
  • Które urządzenia są najbardziej, a które najmniej obciążane?
  • … itp.

MPS Satellite to aplikacja, która dostarcza korzyści każdej firmie, w której znajdują się drukarki sieciowe. Im więcej drukarek, tym bardziej zasadny staje się ich monitoring.

MPS dla Firm

Obecnie z uwagi na popularność rozwiązań Managed Print Services (eng. Zarządzanie Środowiskiem Druku) oraz ich dostosowywanie do wielkości organizacji – monitoring jest konieczny w zarządzania wieloma drukarkami, ale również do kontroli jednej drukarki. Gdy firma korzysta z outsourcingu drukarek, wówczas istotną rolę stanowi sprawne przekazywanie informacji o stanie maszyn. MPS Satellite udostępnia te informacje w najbardziej klasyczny sposób, czyli w postaci informacji zagregowanych w pliku xml i przesyłanych za pośrednictwem poczty e-mail.

Wychodząc naprzeciw obawie firm przed wirtualną chmurą, MPS Satellite NIE wymaga otwierania tunelu komunikacji z zewnętrzną aplikacją. Cały system znajduje się w środowisku użytkownika i to od niego zależy, czy i jak często raporty będą wysyłane

Dla firm świadczących usługi serwisowe drukarek, przygotowaliśmy specjalną wersję aplikacji MPS Moon. Dzięki funkcjonalności Moon, możliwe jest automatyczne przyjmowanie i przetwarzanie raportów e-mail, a następnie kontrola środowiska z podziałem na klientów.

MPS Moon nie jest oddzielną aplikacją! To użytkownik decyduje czy aktywować funkcjonalność Moon w MPS Satellite, a robi to poprzez prawidłową autoryzację z serwerem pocztowym, na który przesyłane są raporty e-mail z plikami XML.

Korzyści dla firmy serwisowej:

  • to przede wszystkim dostęp do informacji o stanie drukarek klienta. Dzięki tej wiedzy możliwe jest sprawne zarządzanie wizytami serwisowymi i co najważniejsze szybka reakcja na awarię drukarek;
  • gdy rozliczamy klienta za wydrukowane wydruki, to szybki dostęp do informacji o stanie liczników, które są podstawą do rozliczenia kontraktu serwisowego;
  • to planowanie zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne. Dzięki funkcjom prognozowania zużycia, nie tylko zapobiegamy przestojom drukowania, ale również lepiej planujemy zakupy.

… czytaj więcej

Obejrzyj klip demonstrujący MPS Satellite

Film demonstracyjny

Interfejs graficzny MPS Satellite - S.2.0.

Platforma do aktywnego monitoringu drukarek w sieci

URUCHOM MPS SATELLITE W FIRMIE

Rozpocznij monitoring drukarek w swojej organizacji. Kontroluj liczniki wydruków, stany materiałów eksploatacyjnych i zgłoszeń serwisowych.

URUCHOM PROCES POWIADAMIANIA

Zdecyduj, czy włączyć funkcję automatycznego wysyłania raportów xml do swojego dostawcy MPS lub do innych systemów zarządzających zadaniami.

AKTYWUJ FUNKCJONALNOŚĆ MPS MOON

Jeśli chcesz zarządzać raportami z zewnętrznych MPS Satellite, skonfiguruj połączenie ze skrzynką odbiorczą. Poprawna autoryzacja aktywuje MPS Moon.

ZAGWARANTUJ CIĄGŁOŚĆ PRACY DRUKAREK

Sprawny, automatyczny monitoring gwarantuje firmie serwisowej oraz firmie korzystającej z usług MPS, najwyższą jakość za właściwą cenę.

Zacznij kontrolować swoje drukarki z systemem MPS Satellite