Najnowsze aktualności

MPS Space – jako część ekosystemu MPS Satellite

MPS Satellite to aplikacja, której głównym zadaniem jest monitorowanie drukarek w sposób niezależny od producentów czy od zewnętrznych źródeł danych – umieszczanych najczęściej w wirtualnej chmurze. Naszą intencją podczas tworzenia tej aplikacji było zapewnienie swobody w procesie demo testów, pozyskiwania wiedzy czy samej instalacji. W związku z takim założeniem konieczne było zbudowanie platformy towarzyszącej – i taką właśnie funkcję pełni MPS Space.

Platforma MPS Space – dostępna pod adresem https://www.mpsspace.com – jest spersonalizowana względem uprawnień jej użytkownika. Rejestracja w systemie jest bezpłatna i wymaga wskazania oficjalnego – służbowego – adresu e-mail, który poprzez alias przyporządkowuje użytkownika do określonej struktury organizacyjnej.

Lista funkcjonalności aplikacji stale rośnie, ale jej kluczową klasyfikację można opisać kategoriami: Dla Partnerów i Dla Użytkowników.

Komunikacja z Ediko Sp. z o.o. – System „Ticket’owy”

Wszystkie zgłoszenia jakie kierowane są na adres serwis@ediko.pl – są rejestrowane i kontrolowane w systemie MPS Space. Dzięki mechanizmom systemu zgłoszeń, użytkownik może monitorować postęp oraz przeglądać historię zgłoszeń. Rozbudowany mechanizm uprawnień umożliwia liderowi w danej firmie zapoznawać się również z statusem zgłoszeń rejestrowanych przez innych pracowników firmy.

Mechanizm komunikacji został zintegrowany z aplikacją Warranticon – czyli autorskim systemem serwisowym firmy Ediko Sp. z o.o. Dzięki tej integracji zgłoszenie jest aktualizowane automatycznie oraz zyskuje dodatkowe informacje dotyczące wybranych cech zadań realizowanych celem zamknięcia zgłoszenia.

MPS Satellite – wsparcie w zarządzaniu licencjami

MPS Space umożliwia stworzenie licencji w dowolnym momencie w 100% online. Użytkownik zyskuje możliwość zamówienia licencji oraz opłacenia jej systemem płatności PayPal (https://paypal.com). Po pozytywnej weryfikacji transakcji następuje zasilenie konta użytkownika wirtualnymi kredytami – które można zamieniać na licencje o określonej konfiguracji.

Proces generowania licencji wymaga uprzedniego zainstalowania MPS Satellite w docelowym środowisku. Do utworzenia licencji niezbędny jest klucz, który można pozyskać tylko z istniejącej instancji aplikacji. Podsumowując MPS Space wspiera:

  • inwentaryzację licencji zgodną z relacją – twórca i odbiorca licencji
  • tworzenie licencji demo, standardowej i perpetual*
  • pobieranie licencji *.lic oraz certyfikatu w formacie *.pdf
  • zakup wirtualnych kredytów z wykorzystaniem płatności on-line lub wniosku o fakturę pro-forma

Zarządzanie Klientami / Podmiotami – elementy CRM

Jako, że licencja musi zostać przypisana do określonego klienta, MPS Space pozwala na rejestrowanie firmy, do której prawo pierwszeństwa zyskuje osoba dodająca podmiot. Prawo pierwszeństwa zapewnia czasową wyłączność na generowanie licencji dla określonego podmiotu, co z pewnością jest istotną zaleta dla resellerów czy partnerów handlowych.

Ediko nie gwarantuje bezterminowej wyłączności na obsługę licencji danego podmiotu określonemu użytkownikowi, ale dla zagwarantowania transparentności i wiedzy o aktywności biznesowej, argument pierwszej rejestracji jest zawsze istotny w momentach spornych.

Inwentaryzacja Monitorowanych Urządzeń

Użytkownicy MPS Satellite, którzy otwierają możliwość komunikacji swojej instancji aplikacji z MPS Space, zyskują możliwość inwentaryzacji monitorowanego sprzętu również w MPS Space. Ten mechanizm jest ceniony przede wszystkim wtedy, gdy firma potrzebuje udostępniać wybrane informacje o drukarkach zewnętrznym specjalistom z zakresu zarządzania środowiskiem druku, takim jak firmy serwisowe czy dystrybuujące materiały eksploatacyjne.

Buyers Mode – Tryb zakupowy

To innowacyjna usługa prowadzona za pośrednictwem MPS Space, dzięki której firmy posiadające rozbudowaną strukturę organizacyjną zyskują możliwość wdrożenia spersonalizowanej platformy zakupowej:

  • składanie zamówień na materiały eksploatacyjne z funkcją płatności kartą
  • śledzenie statusu zamówienia oraz śledzenie paczki
  • składanie zamówień na usługi serwisowe
  • portfolio produktów dobranych do potrzeb klienta
  • gwarancja negocjowanych cen materiałów
  • dostęp do historii zamówień dla użytkownika oraz koordynatora

Kompendium narzędzi dla Partnerów

MPS Space to przede wszystkim rozbudowane narzędzie dla Partnerów Handlowych i Wdrożeniowych aplikacji MPS Satellite, którzy zyskują nie tylko dostęp do mechanizmów zarządzania licencjami, ale także do Generatora Ofert. Autoryzacja partnerska w dziedzinie dystrybucji licencji – gwarantuje partnerom dostęp do wyjątkowo intuicyjnego narzędzia wyceny i archiwizacji ofert kierowanych do klientów końcowych.

 

Zapraszamy do rejestracji:

https://www.mpsspace.com