Najnowsze aktualności

MPS Satellite – zarządzanie drukiem ponad chmurą

Rozwiązania z zakresu MPS (ang. Managed Print Services) nie tylko zyskują na znaczeniu, ale stają się koniecznością w efektywnym zarządzaniu obiegiem dokumentów w firmie.

MPS Satellite – autorska aplikacja firmy Ediko – wyróżnia się na tle coraz liczniejszej konkurencji tym, że nie potrzebuje podłączenia do wirtualnej chmury, by zdalnie kontrolować drukarki i urządzenia wielofunkcyjne.

Drukarki to maszyny niezbędne w środowisku biznesowym. Ich sprawne funkcjonowanie wpływa zarówno na efektywność pracy, jak i na bezpieczeństwo transakcji danego przedsiębiorstwa. W kontekście wspomnianego bezpieczeństwa kluczową rolę odgrywają tu oczywiście specjaliści z działu IT czuwający nad prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej oraz wydajną pracą urządzeń. W dobie dynamicznego rozwoju rozwiązań technologicznych oraz coraz większej liczby i złożoności urządzeń drukujących, monitorowanie i zarządzanie środowiskiem druku staje się sporym wyzwaniem. Stąd coraz bogatsza oferta usług
i aplikacji z zakresu MPS, wspierających drukowanie oraz zapewniających automatyzację procesów związanych z gwarantowaniem ciągłości pracy urządzeń drukujących.

MPS ponad chmurami?

Widocznym trendem na rynku MPS jest zwiększająca się liczba rozwiązań wykorzystujących przy monitoringu urządzeń drukujących podłączenie do wirtualnej chmury, co jest wyjściem najbardziej wygodnym. Twórcy MPS Satellite poszli o krok dalej podejmując wyzwanie stworzenia aplikacji uniwersalnej i co najważniejsze – w pełni niezależnej od zewnętrznych źródeł informacji. Jest to odpowiedź na obawy firm przez otwieraniem swojej sieci na wirtualną chmurę i związanym z tym ryzykiem wycieku lub utraty danych – zwłaszcza wobec nasilających się ataków hakerskich na organizacje. – MPS Satellite może być postrzegana jako chmura, ale znajdująca się wyłącznie wewnątrz organizacji. Jej funkcjonalność jest niezależna od zewnętrznych algorytmów – tłumaczy Alan Pajek, pomysłodawca i współtwórca aplikacji.

Jak działa MPS Satellite?

Aplikacja zaczyna swoją pracę od zdefiniowania środowiska drukarek w firmie, aby później wykonać skanowanie sieci LAN lub WAN. Następnie monitoruje drukarki pod względem stanu licznika wydruków. Efekt skanowania weryfikowany jest mini raportem audytowym, z opcją automatycznego generowania raportów miesięcznych. Dzięki aplikacji użytkownik uzyskuje komplet informacji na temat środowiska druku. Warto podkreślić, że zdefiniowanie środowiska druku jest jedynym działaniem, które musi wykonać użytkownik. Określając zakres adresów IP, aplikacja nadaje im odpowiednią nazwę i umożliwia przypisanie realnej lokalizacji, co pozwoli na stworzenie odpowiednich grup danych. W efekcie pracy MPS Satellite, użytkownik otrzymuje ustandaryzowaną listę parametrów, tj.: nazwę modelu, nazwę producenta, numer seryjny, adres – Mac, adres IP, prędkość drukarki, pamięć drukarki, kategorię (kolor, mono) czy typ (drukarka A4, mfp A3 itp.). MPS Satellite koncentruje się na szczegółowej analizie liczników, która pozwala określić liczbę wydruków produkowanych w określonym czasie. Aplikacja informuje użytkownika na temat materiałów eksploatacyjnych, które są głównym źródłem kosztów związanych z drukarkami. Ich uważna analiza i weryfikacja ważności ich wymiany, to droga do optymalizacji kosztów.

Wyróżniki MPS Satellite

Funkcjonalność aplikacji MPS pozwala na zebranie wszystkich danych na temat drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Zestawienia tabelaryczne ułatwiają szybkie zweryfikowanie, które urządzenia są właściwie obciążane, a które nie. Zestawienia eksploatacji pozwalają z kolei na precyzyjne zaplanowanie zakupów, a zestawienia serwisowe na właściwie zaplanowanie wizyt serwisu. Bogata funkcjonalność raportowania umożliwia nie tylko wyświetlanie danych w interfejsie aplikacji, ale również wysyłanie ustrukturyzowanych raportów we wskazane miejsce, którym może być adres e-mail działu zakupów lub działu IT, a nawet zewnętrzny system, który uruchomi odpowiedni proces w organizacji. Kluczowym aspektem aplikacji jest jednak bezpieczeństwo danych.

Po pierwsze: bezpieczeństwo

Satellite posiada autorski algorytm weryfikacji bezpieczeństwa drukarek w sieci. Aplikacja dokumentuje wszystkie otwarte porty na drukarkach, aby administrator sieci mógł skonfrontować te dane z polityką firmy. – To co wyróżnia aplikację MPS Satellite to fakt, iż działa wyłącznie w oparciu o wewnętrzne algorytmy, bez konieczności połączenia z wirtualną chmurą. To stanowi bardzo ważny aspekt w kontekście bezpieczeństwa danych. Dokładamy wszelkich starań, aby specjalista IT, odpowiedzialny za bezpieczeństwo informatyczne firmy, miał dostęp do wszystkich informacji jakie mogą być rozsyłane za pośrednictwem MPS Satellite i aby to właśnie on kontrolował co, kiedy i gdzie zostanie wysłane. Sama funkcjonalność powiadamiania o zdarzeniach jest ważnym elementem pozwalającym na wdrożenie usprawnień w organizacji. Otwarte połączenie z chmurą jest nietransparentne – czyli dział IT otwiera połączenie i ufa, że nic się nie stanie. Z aplikacją MPS Satellite jest inaczej, połączenie jest możliwe za pośrednictwem poczty e–mail sterowanej przez serwer pocztowy firmy – wyjaśnia Łukasz Laskowski.

Ambitne plany na przyszłość

MPS Satellite została wprowadzona na polski rynek w 2015 roku i już cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony organizacji na całym świecie. Z aplikacji skorzystało już około 50 międzynarodowych firm, trwają też rozmowy i negocjacje z kolejnymi, potencjalnymi klientami. Jak potwierdza prezes Ediko, firma ma ambitne i konkretne plany odnośnie przyszłości aplikacji. – Obserwując potencjał i dotychczasową obecność aplikacji na rynku koncentrujemy się na tym, by w perspektywie długofalowej MPS Satellite stała się liderem wśród rozwiązań z zakresu MPS nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

źródło: IT Reseller