Zapisz się do naszego newslettera

Najnowsze aktualności

Wydarzenia

Jak sprawdzić czemu MPS Moon nie czyta wiadomości?

Jeśli masz problem z funkcjonalnościami MPS Moon objawiający się tym, że raporty nie są odczytywane. Zweryfikuj poniższe kroki.

Krok 1.

Najważniejsze co należy zweryfikować jest prawidłowe połączenie MPS Moon z skrzynką pocztową obsługującą tryb IMAP. Jeśli połączenie zostanie nawiązane, w ekranie dialogowym powinny być widoczne informacje z serwera o ilości wiadomości w skrzynce.

Dialog Box

Krok 2.

Upewnij się, że CRON w systemie jest aktywny i nie został „zakomentowany”. Jeśli w ustawieniach „Konfiguracja > Diagnostyka” znajdziesz zakładkę „cron”, a w niej zarejestrowane zdarzenia, oznacza to że CRON jest uruchamiany. Ponadto zapoznaj się z rejestrem zdarzeń w zakładkach „moon_reports” i „moon_status”.

  • CRON powinien uruchamiać procesy co 1 minutę
  • moon reports sprawdzaj czy pojawia się historia odbierania wiadomości
  • moon status – sprawdź jakość wiadomości
Moon Reports #1
Mail History
Mail quality #1
Moon Reports #2
Sender report
Mail quality #2

Krok 3.

Wszystkie powyższe zakładki powinny być dostępne jeśli CRON działa prawidłowo i rejestruje zdarzenie „moon step”. Wskazane zdarzenie powinno być wywoływane zgodnie z ustawieniami jakie zostały zapisane podczas aktywacji procesów Moon.

Moon Step (control)

Krok 4.

W zakładce „Klienci” powinna być dostępna lista nazw firm, z wstrzymanym statusem. W każdym momencie możesz zdecydować, czy raporty spływające od danego nadawcy, mają być rejestrowane w bazie danych MPS Satellite.

Clients activation

Upewnij się, że wszystkie ekrany w Twoim systemie są podobne do demonstrowanych powyżej. Jeśli tak nie jest, poinformuj nas o problemie, załączając rejestr wyszczególnionych powyżej pozycji „logów”.