Zapisz się do naszego newslettera

Najnowsze aktualności

Wydarzenia

Historia zmian

Jakie zmiany pojawiały się w poszczególnych wersjach aplikacji?

wersja S.3.5.x

21 listopada 2019

Kluczowa przebudowa konstrukcji bazy danych liczników. Aktualizacja do tej wersji uruchamia proces migracji liczników – który może potrwać kilka godzin w zależności od pojemności obsługiwanej bazy danych.

 • Automatyczne korygowanie liczników wg trendu historycznego
 • Wprowadzenie nowych algorytmów obsługujących definiowanie typów i kategorii urządzeń. Algorytmy są teraz zależne od monitorowanych wartości licznikowych i na ich podstawie dostosowywany jest typ urządzenia. Klasyfikujemy urządzenia następująco:
  • Kategoria:
   • Device
   • Singlefunctional Color Printer
   • Singlefunctional Mono Printer
   • Multifunctional Color Printer
   • Multifunctional Mono Printer
   • Singlefunctional Color Printer A3
   • Singlefunctional Mono Printer A3
   • Multifunctional Color Printer A3
   • Multifunctional Mono Printer A3
  • Typ:
   • Early stage – jeżeli urządzenie posiada mały licznik (mniejszy niż 1000)
   • Working stage – jeżeli urządzenie ma licznik mniejszy niż średnia liczników w środowisku
   • Experienced stage – jeżeli urządzenie ma licznik większy niż średnia liczników w środowisku
   • Declining stage – jeżeli ilości zweryfikowanych wydruków na urządzeniu jest mniejsza niż średnia ilość wydruków w środowisku oraz udział wydruków urządzenia jest mniejszy niż 20% wartości stanu licznika
   • Colorful trend – udział wartości licznika kolorowego jest większy niż 75%
 • Poprawiono algorytm przeliczania liczników oraz ich korygowania. Dodano moduł obsługujący anomalie licznikowe z opcją szybkiej weryfikacji miejsca powstawania błędu.
 • Dodano raport w postaci analizy porównawczej ilości urządzeń w kontekście wykonywanej ilości wydruków.
 • Korekta obsługi urządzeń w licencji – poprawka usprawnia przeliczanie urządzeń w licencji.

wersja S.3.0.x do S.3.4.x

29 marca 2019

Nowe funkcjonaności:

 • Karta materiału eksploatacyjnego – seria nowych funkcjonalności: łączenia materiałów, usuwania błędnych odczytów oraz odświeżony widok karty. Informacje dotyczące wymiany materiału oraz jego następcy lub poprzednika.
 • Jeszcze lepszy algorytm predykcji zużycia – uwzględnia tempo zużycia w obszarze grupy materiałów w danym urządzeniu.
 • Zliczanie ilości wydruków wykonanych na danym materiale

22 marca 2019

Techniczne:

 • Poprawki dla modułu instalacji oraz usprawnienia dla trybu maintenance

Nowe funkcjonaności:

 • Rozbudowanie funkcjonalności analityki materiałów eksploatacyjnych; zmodyfikowano i dodano nowe zakładki menu (Raporty / Inwentaryzacja)
  • Przegląd Eksploatacji – nowe widoki statystyk tabelarycznych oraz w formie wykresu kołowego,
  • Prognoza Eksploatacji – tabela zawierająca wykaz materiałów z widoczną informacją o prognozie oraz możliwość zawężania tabeli o określony status materiału,
  • Wymiana Eksploatacji – tabela pokazująca wyłącznie te pozycje materiałów, które były chociaż 1 raz wymienione, rozszerzona także o informację na temat poprzedniego materiału eksploatacyjnego
 • W widoku karty produktu pozycja listy materiałów eksploatacyjnych także została zmodyfikowana o nowe elementy informacyjne

13 marca 2019

Techniczne:

 • Ważna aktualizacja technologiczna – uwzględnia migrację systemu z języka PHP 5.6 do 7.1 >

Modyfikacje:

 • Nowy układ menu
 • Nowy interfejs skanowania manualnego
 • Zabezpieczenie widoków systemowych
 • Nowy widok podglądu konfiguracji systemu

Nowe funkcjonaności:

 • Moduł wspomagający tłumaczenie aplikacji rozszerzony o możliwość przesłania plików tłumaczeniowych z poziomu interfejsu aplikacji
 • Wprowadzono możliwość wyboru opcji dla wysyłanych raportów e-mail: wersja pełny HTML, wersja uproszczony HTML, wersja PLAIN
 • Wprowadzono zmiany technologiczne dostosowane do opcji sprzedaży licencji w wersji perpetual

wersja S.2.6 do S.2.8

30 października 2018

Modyfikacje:

 • Korekty dla modułu zarządzania licencją;
 • Usunięto błędy wyświetlane w konsoli przeglądarki;
 • Usprawnienia modułu aktualizacji;
 • Aktywacja skryptu automatycznie usuwającego puste liczniki;
 • Aktualizacja odczytów urządzeń marki Epson;
 • Aktualizacja i usprawnienia odczytu urządzeń HP Inc, Ricoh i Sharp;
 • Usprawniono opcję sortowania danych tabeli generalnej pod kątem adresów IP;
 • Wprowadzono korektę aktualizacji systemu na zakładce aktualizacja.

Nowe funkcjonaności:

 • Moduł wspomagający tłumaczenie aplikacji;
 • W pasku statusu dodano sygnalizator komunikujący gotowość systemu do pracy;
 • Udostępniono nową funkcjonalność archiwizowania bazy SQL. MPS Satellite wspiera wykonanie paczki zip zabezpieczonej hasłem – z danymi bazy danych aplikacji po stronie klienta.
 • Dostosowanie systemu do wersji Ubuntu 15 i 18.

wersja S.2.4 do S.2.5

01 marca 2018

Modyfikacje:

 • Poprawiono funkcje przeliczające ilość wydruku w czasie (2018/03/14)
 • Skaner – wprowadzono usprawnienia dotyczące zakresów skanowania. Ustalono precyzję skanowania w obszarze zakresów;
 • Zmiana w systemie rejestrowania liczników w bazie danych – optymalizacja;

Nowe funkcjonaności:

 • Nowy widget „Trendu” druku na ekranie pulpitu.
 • SDK dla rozwiązań typu Cloud (więcej tutaj)
 • Ekran listy materiałów eksploatacyjnych dla poszczególnej drukarki został rozszerzony o możliwość definiowania domyślnego filtrowania elementów;
 • Dodano funkcjonalność konfiguracji zmiennych (dla ekranu typu „Trend” i dla usypiania materiałów eksploatacyjnych)

wersja S.2.2.2 do S.2.3

26 maja 2017

Nowa funkcjonalność:

Definicje cURL – to szczególna funkcjonalność MPS Satellite, dzięki której administrator MPS Satellite zyskuje możliwość zarządzania ustawieniami drukarki poprzez dystrybucję plików konfiguracyjnych. Funkcjonalność Definicji cUrl udostępniamy w formie wersji beta, która stanie się podstawą do stworzenia studium przypadków.

24 maja 2017

 • Dodano:
  • szablony automatyczne – tagi: @device_localisation_contact i @device_localisation_special (odpowiadające za pola drukarki w których najczęśniej wprowadzana jest informacja kontaktowa i nazwa hosta)

11 maja 2017

 • Poprawki:
  • poprawiono funkcjonalność wyświetlania znaczników (@device_local_more, @device_local_inside), dla raportów e-mail
  • zaktualizowano bibliotekę urządzeń

26 kwietnia 2017

 • Dodano
  • Możliwość określenia „mnożnika” dla ilości wydruków A3 i A5 – dla wybranych marek urządzeń drukujących. Dzięki tej funkcji w module „Personalizacja” możliwe jest określenia mnożnika np. dla wydruków A3 – aby każda 1 strona A3 była zaliczana w wolumenie wydruków A4 jako 2xA4 (a w przypadku wydruków A5 = 0.5xA4).
 •  Poprawki
  • Usprawniono proces przetwarzania i kodowania opisów materiałów eksploatacyjnych

14 kwietnia 2017

 • Poprawki
  • Poprawiono bezpieczeństwo wyświetlania haseł na ekranach ogólnodostępnych
  • Dodano polską wersję „domyślnych szablonów” w module zarządzania powiadomieniami

7 lutego 2017

 • Nowe funkcjonalności:
  • Sterowanie komunikacją SNMP. Od wersji S.2.2.2 istnieje możliwość modyfikacji prędkości odpytywania drukarek poprzez zadeklarowanie czasu odpytywania w mikrosekundach. Jednocześnie dodano możliwość zmiany tzw. Community z standardowego „PUBLIC” na dowolne. Sterowanie SNMP możliwe jest z poziomu zakładki „Personalizacja”
  • Automatyczna aktualizacja. To funkcjonalność dla tych użytkowników, którzy umożliwiają aplikacji pobieranie plików z zewnątrz. W zakładce personalizacja można aktywować funkcję Automatycznego Aktualizowania, co spowoduje, że system każdego dnia o godzinie 23:45 połączy się z oficjalnym źródłem aktualizacji mpssatellite.com, sprawdzi czy istnieje nowsza wersja systemu, a jeśli tak, to przeprowadzi proces aktualizacji.
 • Poprawki
  • Zoptymalizowano proces odbierania poczty dla funkcjonalności MOON.

wersja S.2.2.1

5 lutego 2017

 • Poprawki procesów automatycznych. Poprawiono funkcję automatycznego pozyskiwania informacji o drukarkach.

wersja S.2.2

12 stycznia 2017

 • Zamówienia materiałów eksploatacyjnych (kliknij aby dowiedzieć się więcej)
  • zamówienia z poziomu:
   • karty materiału eksploatacyjnego
   • listy inwentaryzacji
   • listy materiałów w poszczególnej drukarce
 • Koszyk zamówień
 • Podgląd treści wysyłanych wiadomości
 • Zarządzanie automatycznymi powiadomieniami (kliknij aby dowiedzieć się więcej)
  • kreator szablonów wiadomości
  • kreator automatycznych procesów
  • pre-definiowane procesy i szablony
 • Nowy poziom uprawnień użytkowników
 • Nowe pola charakteryzujące użytkowników (np. Nazwa firmy)
 • Funkcjonalności diagnostyczne:
  • rejestr logów systemowych
  • rejestr czasu otwierania poszczególnych podstron systemu
 • Widgety ekranu startowego:
  • podgląd ilości monitorowanych nazw producentów sprzętu z uwzględnieniem ilości monitorowanych drukarek oraz z możliwością przejścia do zestawienia dedykowanego tylko urządzeniom danego producenta.

wersja S.2.1.7

19 grudnia 2016

 • Poprawiono błędy:
  • Korekta modułu komunikacji z bazą SQL w części instalacyjnej.

wersja S.2.1.6

23 listopada 2016

 • Poprawiono błędy:
  • Korekta problemu wysyłania pustych raportów XML.

wersja S.2.1.5

22 listopada 2016

 • Poprawiono:
 • Modyfikacja
  • Zmiany w sposobie wyświetlania pomocniczego menu w zakładkach

wersja S.2.1

3 listopada 2016

 • Poprawiono:
  • Algorytmy tłumaczenia aplikacji
  • Wyświetlanie wybranych elementów aplikacji

31 października 2016

 • Poprawiono:
  • Przeliczanie wydruków w zakładce grupowanie
  • Wyświetlanie kolorów w galaktyce eksploatacji
 • Modyfikacja bazy danych:
  • optymalizacja zapisu liczników w bazie danych z uwzględnieniem ilości wydruków A4, A3, skanów i faksów
  • wyodrębniono tabelę bazy danych dla każdej grupy liczników
 • Dodano:
  • Nowy język systemu: Portugalski
  • Widget przełączania lokalizacji na pulpicie
  • Licznik Skanów i Faksów w tabeli głównej, karcie produktów oraz w innych raportach tabelarycznych
  • Licznik A3 oraz licznik A5 w karcie produktu oraz w raporcie generalnym
  • Linie skanów i faksów na wykresie liczników karty produktów

wersja S.2.0

19 września 2016

 • Poprawki w plikach XML
 • Dodanie opcji automatycznej przebudowy bazy danych na ekranie logowania
 • Udostępnienie instalatora dla Raspberry Pi

29 sierpnia 2016

 • Dodano usuwanie pojedynczego licznika
 • Dodano funkcjonalność odbierania raportów z aplikacji mobilnej MPS Satellite na urządzenia drukujące marki Samsung.

25 sierpnia 2016

 • Oficjalne wydanie wersji S.2.0