Najnowsze aktualności

Historia zmian

Jakie zmiany pojawiały się w poszczególnych wersjach aplikacji?

wersja S.3.5.x

S.3.5.2 - S.3.5.4 - 22 października 2020

Wprowadzamy zupełnie nowe funkcjonalności zarządzania drukarkami za pośrednictwem protokołu SNMP.

 • Supplies Manager – zwinne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi z poziomu dedykowanej tablicy
  • Dowiedz się więcej – tutaj
 • Zoptymalizowano mechanizmy skanujące dla dużej ilości zakresów IP.
 • Dodano bibliotekę aktualizującą profil urządzeń marki Triumph-Adler

S.3.5.1 - 6 marca 2020

Wprowadzamy zupełnie nowe funkcjonalności zarządzania drukarkami za pośrednictwem protokołu SNMP.

 • Device Manager – czyli miejsce w którym stworzysz polityki konfiguracji urządzeń
  • Sprwadzanie i modyfikacja ustawień według określonego szablonu
  • Zarządzanie urządzeniami niezależnie od marki sprzętu
  • Rejestr zmian w ustawieniach poszczególnych parametrów urządzeń
 • Device Archive – Archiwum urządzeń to miejsce w którym uzyskujesz dostęp do urządzeń historycznych:
  • z możliwością grupowego – trwałego usunięcia urządzeń,
  • z możliwością grupowego – tymczasowego wyłączenia monitoringu urządzeń.

Poza tym w wersji S.3.5.1 – zmodernizowany został widok podglądu materiałów eksploatacyjnych na ekranie karty produktu, oraz uwzględniono kilka poprawek analizy materiałów eksploatacyjnych.

21 listopada 2019

Kluczowa przebudowa konstrukcji bazy danych liczników. Aktualizacja do tej wersji uruchamia proces migracji liczników – który może potrwać kilka godzin w zależności od pojemności obsługiwanej bazy danych.

 • Automatyczne korygowanie liczników wg trendu historycznego
 • Wprowadzenie nowych algorytmów obsługujących definiowanie typów i kategorii urządzeń. Algorytmy są teraz zależne od monitorowanych wartości licznikowych i na ich podstawie dostosowywany jest typ urządzenia. Klasyfikujemy urządzenia następująco:
  • Kategoria:
   • Device
   • Singlefunctional Color Printer
   • Singlefunctional Mono Printer
   • Multifunctional Color Printer
   • Multifunctional Mono Printer
   • Singlefunctional Color Printer A3
   • Singlefunctional Mono Printer A3
   • Multifunctional Color Printer A3
   • Multifunctional Mono Printer A3
  • Typ:
   • Early stage – jeżeli urządzenie posiada mały licznik (mniejszy niż 1000)
   • Working stage – jeżeli urządzenie ma licznik mniejszy niż średnia liczników w środowisku
   • Experienced stage – jeżeli urządzenie ma licznik większy niż średnia liczników w środowisku
   • Declining stage – jeżeli ilości zweryfikowanych wydruków na urządzeniu jest mniejsza niż średnia ilość wydruków w środowisku oraz udział wydruków urządzenia jest mniejszy niż 20% wartości stanu licznika
   • Colorful trend – udział wartości licznika kolorowego jest większy niż 75%
 • Poprawiono algorytm przeliczania liczników oraz ich korygowania. Dodano moduł obsługujący anomalie licznikowe z opcją szybkiej weryfikacji miejsca powstawania błędu.
 • Dodano raport w postaci analizy porównawczej ilości urządzeń w kontekście wykonywanej ilości wydruków.
 • Korekta obsługi urządzeń w licencji – poprawka usprawnia przeliczanie urządzeń w licencji.

wersja S.3.0.x do S.3.4.x

29 marca 2019

Nowe funkcjonaności:

 • Karta materiału eksploatacyjnego – seria nowych funkcjonalności: łączenia materiałów, usuwania błędnych odczytów oraz odświeżony widok karty. Informacje dotyczące wymiany materiału oraz jego następcy lub poprzednika.
 • Jeszcze lepszy algorytm predykcji zużycia – uwzględnia tempo zużycia w obszarze grupy materiałów w danym urządzeniu.
 • Zliczanie ilości wydruków wykonanych na danym materiale

22 marca 2019

Techniczne:

 • Poprawki dla modułu instalacji oraz usprawnienia dla trybu maintenance

Nowe funkcjonaności:

 • Rozbudowanie funkcjonalności analityki materiałów eksploatacyjnych; zmodyfikowano i dodano nowe zakładki menu (Raporty / Inwentaryzacja)
  • Przegląd Eksploatacji – nowe widoki statystyk tabelarycznych oraz w formie wykresu kołowego,
  • Prognoza Eksploatacji – tabela zawierająca wykaz materiałów z widoczną informacją o prognozie oraz możliwość zawężania tabeli o określony status materiału,
  • Wymiana Eksploatacji – tabela pokazująca wyłącznie te pozycje materiałów, które były chociaż 1 raz wymienione, rozszerzona także o informację na temat poprzedniego materiału eksploatacyjnego
 • W widoku karty produktu pozycja listy materiałów eksploatacyjnych także została zmodyfikowana o nowe elementy informacyjne

13 marca 2019

Techniczne:

 • Ważna aktualizacja technologiczna – uwzględnia migrację systemu z języka PHP 5.6 do 7.1 >

Modyfikacje:

 • Nowy układ menu
 • Nowy interfejs skanowania manualnego
 • Zabezpieczenie widoków systemowych
 • Nowy widok podglądu konfiguracji systemu

Nowe funkcjonaności:

 • Moduł wspomagający tłumaczenie aplikacji rozszerzony o możliwość przesłania plików tłumaczeniowych z poziomu interfejsu aplikacji
 • Wprowadzono możliwość wyboru opcji dla wysyłanych raportów e-mail: wersja pełny HTML, wersja uproszczony HTML, wersja PLAIN
 • Wprowadzono zmiany technologiczne dostosowane do opcji sprzedaży licencji w wersji perpetual

wersja S.2.6 do S.2.8

30 października 2018

Modyfikacje:

 • Korekty dla modułu zarządzania licencją;
 • Usunięto błędy wyświetlane w konsoli przeglądarki;
 • Usprawnienia modułu aktualizacji;
 • Aktywacja skryptu automatycznie usuwającego puste liczniki;
 • Aktualizacja odczytów urządzeń marki Epson;
 • Aktualizacja i usprawnienia odczytu urządzeń HP Inc, Ricoh i Sharp;
 • Usprawniono opcję sortowania danych tabeli generalnej pod kątem adresów IP;
 • Wprowadzono korektę aktualizacji systemu na zakładce aktualizacja.

Nowe funkcjonaności:

 • Moduł wspomagający tłumaczenie aplikacji;
 • W pasku statusu dodano sygnalizator komunikujący gotowość systemu do pracy;
 • Udostępniono nową funkcjonalność archiwizowania bazy SQL. MPS Satellite wspiera wykonanie paczki zip zabezpieczonej hasłem – z danymi bazy danych aplikacji po stronie klienta.
 • Dostosowanie systemu do wersji Ubuntu 15 i 18.

wersja S.2.4 do S.2.5

01 marca 2018

Modyfikacje:

 • Poprawiono funkcje przeliczające ilość wydruku w czasie (2018/03/14)
 • Skaner – wprowadzono usprawnienia dotyczące zakresów skanowania. Ustalono precyzję skanowania w obszarze zakresów;
 • Zmiana w systemie rejestrowania liczników w bazie danych – optymalizacja;

Nowe funkcjonaności:

 • Nowy widget „Trendu” druku na ekranie pulpitu.
 • SDK dla rozwiązań typu Cloud (więcej tutaj)
 • Ekran listy materiałów eksploatacyjnych dla poszczególnej drukarki został rozszerzony o możliwość definiowania domyślnego filtrowania elementów;
 • Dodano funkcjonalność konfiguracji zmiennych (dla ekranu typu „Trend” i dla usypiania materiałów eksploatacyjnych)

wersja S.2.2.2 do S.2.3

26 maja 2017

Nowa funkcjonalność:

Definicje cURL – to szczególna funkcjonalność MPS Satellite, dzięki której administrator MPS Satellite zyskuje możliwość zarządzania ustawieniami drukarki poprzez dystrybucję plików konfiguracyjnych. Funkcjonalność Definicji cUrl udostępniamy w formie wersji beta, która stanie się podstawą do stworzenia studium przypadków.

24 maja 2017

 • Dodano:
  • szablony automatyczne – tagi: @device_localisation_contact i @device_localisation_special (odpowiadające za pola drukarki w których najczęśniej wprowadzana jest informacja kontaktowa i nazwa hosta)

11 maja 2017

 • Poprawki:
  • poprawiono funkcjonalność wyświetlania znaczników (@device_local_more, @device_local_inside), dla raportów e-mail
  • zaktualizowano bibliotekę urządzeń

26 kwietnia 2017

 • Dodano
  • Możliwość określenia „mnożnika” dla ilości wydruków A3 i A5 – dla wybranych marek urządzeń drukujących. Dzięki tej funkcji w module „Personalizacja” możliwe jest określenia mnożnika np. dla wydruków A3 – aby każda 1 strona A3 była zaliczana w wolumenie wydruków A4 jako 2xA4 (a w przypadku wydruków A5 = 0.5xA4).
 •  Poprawki
  • Usprawniono proces przetwarzania i kodowania opisów materiałów eksploatacyjnych

14 kwietnia 2017

 • Poprawki
  • Poprawiono bezpieczeństwo wyświetlania haseł na ekranach ogólnodostępnych
  • Dodano polską wersję „domyślnych szablonów” w module zarządzania powiadomieniami

7 lutego 2017

 • Nowe funkcjonalności:
  • Sterowanie komunikacją SNMP. Od wersji S.2.2.2 istnieje możliwość modyfikacji prędkości odpytywania drukarek poprzez zadeklarowanie czasu odpytywania w mikrosekundach. Jednocześnie dodano możliwość zmiany tzw. Community z standardowego „PUBLIC” na dowolne. Sterowanie SNMP możliwe jest z poziomu zakładki „Personalizacja”
  • Automatyczna aktualizacja. To funkcjonalność dla tych użytkowników, którzy umożliwiają aplikacji pobieranie plików z zewnątrz. W zakładce personalizacja można aktywować funkcję Automatycznego Aktualizowania, co spowoduje, że system każdego dnia o godzinie 23:45 połączy się z oficjalnym źródłem aktualizacji mpssatellite.com, sprawdzi czy istnieje nowsza wersja systemu, a jeśli tak, to przeprowadzi proces aktualizacji.
 • Poprawki
  • Zoptymalizowano proces odbierania poczty dla funkcjonalności MOON.

wersja S.2.2.1

5 lutego 2017

 • Poprawki procesów automatycznych. Poprawiono funkcję automatycznego pozyskiwania informacji o drukarkach.

wersja S.2.2

12 stycznia 2017

 • Zamówienia materiałów eksploatacyjnych (kliknij aby dowiedzieć się więcej)
  • zamówienia z poziomu:
   • karty materiału eksploatacyjnego
   • listy inwentaryzacji
   • listy materiałów w poszczególnej drukarce
 • Koszyk zamówień
 • Podgląd treści wysyłanych wiadomości
 • Zarządzanie automatycznymi powiadomieniami (kliknij aby dowiedzieć się więcej)
  • kreator szablonów wiadomości
  • kreator automatycznych procesów
  • pre-definiowane procesy i szablony
 • Nowy poziom uprawnień użytkowników
 • Nowe pola charakteryzujące użytkowników (np. Nazwa firmy)
 • Funkcjonalności diagnostyczne:
  • rejestr logów systemowych
  • rejestr czasu otwierania poszczególnych podstron systemu
 • Widgety ekranu startowego:
  • podgląd ilości monitorowanych nazw producentów sprzętu z uwzględnieniem ilości monitorowanych drukarek oraz z możliwością przejścia do zestawienia dedykowanego tylko urządzeniom danego producenta.

wersja S.2.1.7

19 grudnia 2016

 • Poprawiono błędy:
  • Korekta modułu komunikacji z bazą SQL w części instalacyjnej.

wersja S.2.1.6

23 listopada 2016

 • Poprawiono błędy:
  • Korekta problemu wysyłania pustych raportów XML.

wersja S.2.1.5

22 listopada 2016

 • Poprawiono:
 • Modyfikacja
  • Zmiany w sposobie wyświetlania pomocniczego menu w zakładkach

wersja S.2.1

3 listopada 2016

 • Poprawiono:
  • Algorytmy tłumaczenia aplikacji
  • Wyświetlanie wybranych elementów aplikacji

31 października 2016

 • Poprawiono:
  • Przeliczanie wydruków w zakładce grupowanie
  • Wyświetlanie kolorów w galaktyce eksploatacji
 • Modyfikacja bazy danych:
  • optymalizacja zapisu liczników w bazie danych z uwzględnieniem ilości wydruków A4, A3, skanów i faksów
  • wyodrębniono tabelę bazy danych dla każdej grupy liczników
 • Dodano:
  • Nowy język systemu: Portugalski
  • Widget przełączania lokalizacji na pulpicie
  • Licznik Skanów i Faksów w tabeli głównej, karcie produktów oraz w innych raportach tabelarycznych
  • Licznik A3 oraz licznik A5 w karcie produktu oraz w raporcie generalnym
  • Linie skanów i faksów na wykresie liczników karty produktów

wersja S.2.0

19 września 2016

 • Poprawki w plikach XML
 • Dodanie opcji automatycznej przebudowy bazy danych na ekranie logowania
 • Udostępnienie instalatora dla Raspberry Pi

29 sierpnia 2016

 • Dodano usuwanie pojedynczego licznika
 • Dodano funkcjonalność odbierania raportów z aplikacji mobilnej MPS Satellite na urządzenia drukujące marki Samsung.

25 sierpnia 2016

 • Oficjalne wydanie wersji S.2.0