Najnowsze aktualności

Alaris SM Agent - dla skanerów USB

MPS Satellite integracja z Alaris SM Agent.

MPS Satellite może być użyte do monitoringu skanerów USB marki Kodak Alaris. Monitoring działa poprzez implementację „Alaris SM Agent” na stacji roboczej, który dostarcza mechanizm komunikacji SNMP.

„Alaris Scanner Management Agent” został stworzony przez zespół Kodak Alaris z intencją implementacji skanerów do systemów z kategorii Manage Print Services. Większość rozwiązań zarządzania flotą urządzeń (takich jak MPS Satellite) wykorzystuje protokół SNMP jako źródło danych koniecznych do wykonania inwentaryzacji.

MPS Satellite od wersji S.3.4.7 zyskuje w swoim kodzie algorytm odpowiedzialny za przeprocesowanie danych płynących ze skanera do agenta. Jedyna czynność jaka musi zostać wykonana to implementacja agentów na komputerach, które są połączone portem USB do skanerów Kodak Alaris.

Proces Instalacji

  1. Zakładamy że MPS Satellite znajduje się już w środowisku użytkownika, dlatego proces instalacji zaczyna się od uruchomienia instalatora na stacji roboczej użytkownika.
  2. Podczas procesu instalacji należy wskazać właściwy numer portu odpowiedzialnego za komunikację SNMP. Zgodnie z najlepszą praktyką portem dedykowanym do tego celu jest 161, ale na żądanie może być on zmieniony na każdy inny, rekomendujemy np.: 6161. Wskazanie portu jest jedyną czynnością jaka musi zostać wykonana celem właściwego działania aplikacji MPS Satellite ze skanerami Alaris.
  3. Po zakończeniu procesu instalacji Alaris SM Agent należy upewnić się, że MPS Satellite jest skonfigurowane prawidłowo. Czyli w zakładce „Personalizacja” pod pozycją „Porty Monitoringu” powinien zostać wskazany port zdefiniowany na agencie.

Jeżeli powyższy widok jest prawidłowy i stacja robocza użytkownika znajduje się w zakresie IP wskazanym na MPS Satellite, skaner aplikacji powinien prawidłowo wyszukać urządzenia oznaczone logotypem „Alaris”.

Wskaźniki czasu

Ile czasu pracują komponenty skanera oraz sam skaner

Licznik Skanów

Ostatnia dostępna wartość oraz historia zmian

Zaawansowane dane

Wersja Firmware oraz czas pracy skanera

Inwentaryzacja

Ogólne informacje inwentaryzujące wraz z numerem seryjnym i nazwą modelu