Najnowsze aktualności

Aktualizacja S.2.2.2 – auto-aktualizacja i kontrola SNMP

Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w procesach automatycznych, dzięki czemu pozyskiwanie danych z drukarek jest jeszcze szybsze i bardziej spersonalizowane. Również aktualizacja systemu teraz już może być automatyczna.

Zapraszamy do wykonania aktualizacji.

SNMP

W krótkim odstępie czasu pojawiły się dwie nowe aktualizacje S.2.2.1 i S.2.2.2. Są one efektem prac nad usprawnianiem procesu pozyskiwania danych za pośrednictwem protokołu SNMP, który teraz można okiełznać i dostosować do swoich potrzeb, również z poziomu aplikacji.

SNMP to protokół, który może zostać odpowiednio zabezpieczony, chociażby przez zmianę nazwy tzw. Community – z PUBLIC na dowolny np.: MyMPS. Jeśli dokonamy takiej zmiany, zdecydowanie skomplikuje to możliwość zagrożenia drukarkom w firmie.

MPS Satellite od wersji S.2.2.2, ma możliwość modyfikacji dwóch parametrów, z poziomu zakładki menu „Personalizacja”. Oprócz nazwy „Community„, istnieje również możliwość wydłużenia czasu odpytywania drukarki o porządane informacje. Taka możliwość jest przydatna w przypadku rozległych sieci LAN, lub sieci, które dopiero czekają na wdrożenie nowszej infrastruktury.

Auto-Aktualizacja

W odpowiedzi na zapytania tych użytkowników, którzy chcą oddać w zewnętrzne ręce opiekę nad systemem MPS Satellite, umożliwiamy uruchomienie automatycznej aktualizacji systemu, do najnowszej wersji. Warunkiem jest możliwość pobrania za pomocą internetu, na serwer na którym pracuje MPS Satellite, pliku aktualizacji. Nie ma możliwości ręcznego zdefiniowania źródła. Dla bezpieczeństwa źródło jest ustawione statycznie i komunikuje się z oficjalną bazą aktualizacji dostępną na stronie www.mpssatellite.com.

Oczywiście to od użytkownika zależy, czy funkcjonalność automatycznej aktualizacji zostanie włączona, czy nie.