Najnowsze aktualności

Aktualizacja 3.5.7 – Smart Scan II

Aktualizacja środowisk Linux jest już faktem. Zmiany, które oficjalnie zostały wprowadzone w obieg spowodowały, że optymalizacje również powinny zostać zaimplementowane w MPS Satellite.

Wersja 3.5.7 wprowadza jedną kluczową modyfikację mechanizmu skanowania urządzeń. Wprowadziliśmy algorytm Smart Scan II – który uruchamiany jest co minutę w domyślnej konfiguracji MPS Satellite. Jednak dotychczasowa procedura została zastąpiona – teraz co minutę inicjowany jest proces Smart Scan – który w pierwszej kolejności poszukuje drukarek we wszystkich zadeklarowanych zakresach sieci, po czym analizuje drukarki pod kątem ich statusu i danych metrycznych – ale od teraz wykonuje to sukcesywnie. Odpytywanie urządzeń następuje narastająco po 10 maszyn co 1 minutę, aż do zakończenia procesu. Jeśli procedura zostanie zakończona, ponowne odpytanie nastąpi po 3 godzinach od zakończenia poprzedniego procesu.

Postęp można obecnie obserwować w technicznej tabeli Smart Scan.

Aktualizacja przyśpiesza skanowanie i istotnie zmniejsza obciążenie pamięci RAM serwera.