Zapisz się do naszego newslettera

Najnowsze aktualności

Wydarzenia

Historia zmian

Jakie zmiany pojawiały się w poszczególnych wersjach aplikacji?

wersja S.2.2.2 do S.2.2.8

26 maja 2017

Nowa funkcjonalność:

Definicje cURL – to szczególna funkcjonalność MPS Satellite, dzięki której administrator MPS Satellite zyskuje możliwość zarządzania ustawieniami drukarki poprzez dystrybucję plików konfiguracyjnych. Funkcjonalność Definicji cUrl udostępniamy w formie wersji beta, która stanie się podstawą do stworzenia studium przypadków.

24 maja 2017

 • Dodano:
  • szablony automatyczne – tagi: @device_localisation_contact i @device_localisation_special (odpowiadające za pola drukarki w których najczęśniej wprowadzana jest informacja kontaktowa i nazwa hosta)

11 maja 2017

 • Poprawki:
  • poprawiono funkcjonalność wyświetlania znaczników (@device_local_more, @device_local_inside), dla raportów e-mail
  • zaktualizowano bibliotekę urządzeń

26 kwietnia 2017

 • Dodano
  • Możliwość określenia “mnożnika” dla ilości wydruków A3 i A5 – dla wybranych marek urządzeń drukujących. Dzięki tej funkcji w module “Personalizacja” możliwe jest określenia mnożnika np. dla wydruków A3 – aby każda 1 strona A3 była zaliczana w wolumenie wydruków A4 jako 2xA4 (a w przypadku wydruków A5 = 0.5xA4).
 •  Poprawki
  • Usprawniono proces przetwarzania i kodowania opisów materiałów eksploatacyjnych

14 kwietnia 2017

 • Poprawki
  • Poprawiono bezpieczeństwo wyświetlania haseł na ekranach ogólnodostępnych
  • Dodano polską wersję “domyślnych szablonów” w module zarządzania powiadomieniami

7 lutego 2017

 • Nowe funkcjonalności:
  • Sterowanie komunikacją SNMP. Od wersji S.2.2.2 istnieje możliwość modyfikacji prędkości odpytywania drukarek poprzez zadeklarowanie czasu odpytywania w mikrosekundach. Jednocześnie dodano możliwość zmiany tzw. Community z standardowego “PUBLIC” na dowolne. Sterowanie SNMP możliwe jest z poziomu zakładki “Personalizacja”
  • Automatyczna aktualizacja. To funkcjonalność dla tych użytkowników, którzy umożliwiają aplikacji pobieranie plików z zewnątrz. W zakładce personalizacja można aktywować funkcję Automatycznego Aktualizowania, co spowoduje, że system każdego dnia o godzinie 23:45 połączy się z oficjalnym źródłem aktualizacji mpssatellite.com, sprawdzi czy istnieje nowsza wersja systemu, a jeśli tak, to przeprowadzi proces aktualizacji.
 • Poprawki
  • Zoptymalizowano proces odbierania poczty dla funkcjonalności MOON.

wersja S.2.2.1

5 lutego 2017

 • Poprawki procesów automatycznych. Poprawiono funkcję automatycznego pozyskiwania informacji o drukarkach.

wersja S.2.2

12 stycznia 2017

 • Zamówienia materiałów eksploatacyjnych (kliknij aby dowiedzieć się więcej)
  • zamówienia z poziomu:
   • karty materiału eksploatacyjnego
   • listy inwentaryzacji
   • listy materiałów w poszczególnej drukarce
 • Koszyk zamówień
 • Podgląd treści wysyłanych wiadomości
 • Zarządzanie automatycznymi powiadomieniami (kliknij aby dowiedzieć się więcej)
  • kreator szablonów wiadomości
  • kreator automatycznych procesów
  • pre-definiowane procesy i szablony
 • Nowy poziom uprawnień użytkowników
 • Nowe pola charakteryzujące użytkowników (np. Nazwa firmy)
 • Funkcjonalności diagnostyczne:
  • rejestr logów systemowych
  • rejestr czasu otwierania poszczególnych podstron systemu
 • Widgety ekranu startowego:
  • podgląd ilości monitorowanych nazw producentów sprzętu z uwzględnieniem ilości monitorowanych drukarek oraz z możliwością przejścia do zestawienia dedykowanego tylko urządzeniom danego producenta.

wersja S.2.1.7

19 grudnia 2016

 • Poprawiono błędy:
  • Korekta modułu komunikacji z bazą SQL w części instalacyjnej.

wersja S.2.1.6

23 listopada 2016

 • Poprawiono błędy:
  • Korekta problemu wysyłania pustych raportów XML.

wersja S.2.1.5

22 listopada 2016

 • Poprawiono:
 • Modyfikacja
  • Zmiany w sposobie wyświetlania pomocniczego menu w zakładkach

wersja S.2.1

3 listopada 2016

 • Poprawiono:
  • Algorytmy tłumaczenia aplikacji
  • Wyświetlanie wybranych elementów aplikacji

31 października 2016

 • Poprawiono:
  • Przeliczanie wydruków w zakładce grupowanie
  • Wyświetlanie kolorów w galaktyce eksploatacji
 • Modyfikacja bazy danych:
  • optymalizacja zapisu liczników w bazie danych z uwzględnieniem ilości wydruków A4, A3, skanów i faksów
  • wyodrębniono tabelę bazy danych dla każdej grupy liczników
 • Dodano:
  • Nowy język systemu: Portugalski
  • Widget przełączania lokalizacji na pulpicie
  • Licznik Skanów i Faksów w tabeli głównej, karcie produktów oraz w innych raportach tabelarycznych
  • Licznik A3 oraz licznik A5 w karcie produktu oraz w raporcie generalnym
  • Linie skanów i faksów na wykresie liczników karty produktów

wersja S.2.0

19 września 2016

 • Poprawki w plikach XML
 • Dodanie opcji automatycznej przebudowy bazy danych na ekranie logowania
 • Udostępnienie instalatora dla Raspberry Pi

29 sierpnia 2016

 • Dodano usuwanie pojedynczego licznika
 • Dodano funkcjonalność odbierania raportów z aplikacji mobilnej MPS Satellite na urządzenia drukujące marki Samsung.

25 sierpnia 2016

 • Oficjalne wydanie wersji S.2.0